4 syytä uudistaa verkkosivusto

,

Verkkosivustojen merkitys on kasvanut vuosien aikana huomattavasti. Useimmiten ne toimivat markkinoinnin välineenä sekä myynnin tukena, tarjoavat käyttäjille laadukasta päivittyvää sisältöä ja mikä tärkeintä tuovat yrityksille asiakkaita ja mahdollistavat kasvun. On siis tärkeää, että sivusto vastaa nimenomaan yrityksesi tarpeeseen.

Verkkosivustoja uudistetaan jatkuvasti ja syitä voisi luetella pilvin pimein, mutta olen kasannut tähän blogipostaukseen mielestäni 4 tärkeintä syytä sille, miksi yrityksen tai muun toimijan verkkosivuston uudistus voi tulla ajankohtaiseksi. Joskus syy voi olla hyvin tunnepainotteinen tai johtua siitä, että viime sivustouudistuksesta on jo kulunut muutama vuosi. Tässä listauksessa olen kuitenkin pyrkinyt keskittymään tunnesyiden sijaan syihin, jotka vaikuttavat suoraan liiketoimintaan.

1. Yrityksen liiketoimintaan, palveluihin tai kohderyhmään on tullut muutoksia

Yritykset ovat jatkuvassa muutostilassa. Varsinkin ne, jotka tavoittelevat muutosta; kasvua. Tällöin yrityksen rakenne, henkilöt, palvelut tai kohderyhmä tarjottaville palveluille voivat muuttua jopa useita kertoja vuodessa. Kun liiketoiminta muuttuu, on siitä tärkeää viestiä ulospäin ja mikä olisikaan sille parempi kanava kuin verkkosivut.

Yrityksen sisäisten muutosten lisäksi myös ulkopuolinen ympäristö muuttuu, nykyään yhä enemmän ja nopeammin. Ulkoisia tekijöitä voi olla esimerkiksi korona ja sen vaikutukset, taloudessa tapahtuvat muutokset ja vaikutukset yritysten toimintaan tai kuluttajien globaali siirtyminen kivijalkamyymälöistä verkkokauppoihin. Muutokset pakottavat yritykset erottautumaan kilpailijoista paremmin ja palvelemaan asiakkaita niiden vaatimalla tavalla verkkosivustolla ja/tai -kaupassa.

2. Brändi ja graafinen ilme on uudistunut

Kun yrityksen brändi tai graafinen ilme uudistuvat, on syytä uudistaa myös verkkosivusto. Täytyyhän verkkosivujen vastata täysin brändin mukaisia tavoitteita ja graafista linjaa. Joskus brändi ja graafinen ilme uudistuvat yrityksen liiketoiminnan muuttuessa, mutta joskus niitä päivitetään tai modernisoidaan vastaamaan yrityksen nykytilannetta. Joka tapauksessa verkkosivuston käyttöliittymä ja sisältö on hyvä tuoda uuden linjan mukaiseksi. Tällöin on järkevää miettiä onko tarvetta uudistaa lisäksi koko verkkosivusto käyttöliittymän uudistamisen sijaan.

3. Nykyinen sivusto on teknisesti vanhanaikainen, kankea tai epävakaa

Kolmanteen kohtaan vaikuttaa selkeästi eniten aika, kuinka kauan viimeisestä sivustouudistuksesta on kulunut. Kuitenkaan sivuston tekninen vakaus ei ole kokonaan kiinni siitä, kuinka vanha nykyinen sivusto on, vaan siihen vaikuttaa myös tekninen toteutus. Verkosta löytyy lukematon määrä sivustoja, jotka on julkaistu alle vuosi sitten, mutta silti sivuston elinkaari on tullut tiensä päähän. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että WordPress-sivustoa tai sen lisäosia ei voi enää päivittää tietoturvallisesti tai sisällönhallintamuokkain ei enää toimi oikein ja anna muokata sisältöä.

Teknisesti epävakaan sivuston uudistuksen syyn lisäksi nykyinen sivusto voi olla myös kankea ja hankalasti hallittava. Verkkosivuston sisältöä kannattaa päivittää usein, joten sivuston sisällönhallinnan helppouteen on panostettava.

Muita ongelmakohtia nykyisellä sivustolla voi olla myös tekninen hakukoneoptimointi eli SEO, hidas latautuminen ja toimivuus, skaalautuminen eri laitteilla eli responsiivisuus ja uusimpana myös saavutettavuus. Vaikka saavutettavuus ja sen vaatimukset koskettavat tällä hetkellä vain viranomaistahoja, julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä, on saavutettavuus ottamassa enemmän jalansijaa myös yksityisellä sektorilla.

4. Ongelmat nykyisen toimittajan kanssa

Tätä ongelmaa kohtaamme jonkin verran, mutta uskon, että näin kokevat myös muut alan toimijat. Kuten monella muulla palvelualalla, asiakaspalvelu ja kommunikointi on erittäin tärkeää. Kun puhutaan alasta ja työstä, josta välttämättä asiakas ei ole hyvin perillä, on erityisen tärkeää, että asiakas tietää mitä tehdään, milloin tehdään ja joskus myös miten tehdään. Ongelmaan parhaana ratkaisuna pidän sitä, että jokaisessa verkkosivustouudistuksessa on erillinen projektipäällikkö, joka katsoo projektia päältäpäin ja huolehtii aikataulutuksesta, mutta myös pitää asiakkaan tietoisena kaikista tarpeellisista asioista.

Myös riittävän teknisen ja suunnittelun osaamisen puute toimittajalla tai liian korkea hintataso voivat ajaa pohtimaan toimittajan valintaa. Uusi toimittaja mahdollistaa aloituksen kokonaan puhtaalta pöydältä, joka parhaimmassa tapauksessa osaa myös tuoda uusia ideoita ja toimintatapoja.

Yhteenveto

Kuten alussa totesin, jokaiselle uudistukselle on syynsä, mutta edellä mainitut syyt ovat ehdottomasti sellaisia, joita jokaisen sivuston ylläpitäjän on arvioitava ja käytävä läpi.
Täyttyykö jokin, tai useampi, näistä listan syistä oman sivustosi kohdalla?

Jos koet, että et ole tyytyväinen sivustoosi, mutta et osaa sanoa varmaksi, mistä se johtuu kannattaa keskusteluun ottaa mukaan ammattilainen. Ammattilainen osaa arvioida nopeasti tekniset ongelmat ja käyttöliittymän visuaalisuuden sivustolla, mutta myös verrata verkkosivuston sisältöä yrityksen liiketoimintaan.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä verkkosivustosi toiminnasta tai tilasta, ota yhteyttä ja katsotaan miten voisimme auttaa!