Saavutettava sivustouudistus

Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää avointa korkeakouluopetusta, työelämälähtöisiä koulutuksia opetus- ja varhaiskasvatusalalla sekä sosiaali-, terveys-, hallinnon ja työelämän aloilla. Kesäyliopistolla on laaja tarjonta kieli- ja kulttuurialan koulutuksia sekä hyvinvointiin ja harrastuksiin liittyviä koulutuksia. Nuoret voivat kerrata kesäyliopistossa lukiokursseja ja Lasten kesäyliopisto järjestää tiedekasvatukseen liittyviä kursseja lapsille.

Lähtökohta

Verkkopalvelu-uudistuksen lähtökohtana oli toteuttaa sivusto vastaavassa laajuudessa kuin vanha kesyli.net-verkkopalvelu. Luonnollisesti toteutuksessa tuli ottaa erityisesti huomioon saavutettavuusdirektiivin asettamat vaatimukset sekä skaalautuvuus eri laitteille.

Lisäksi tavoitteena oli toteuttaa integraatio kesäyliopiston käyttämän HelleWi-järjestelmän ja verkkosivuston välille. Verkkopalvelun ilme johdetaan Etelä-Karjalan kesäyliopiston visuaalisesta ilmeestä, tavoitteena raikkaus ja nykyaikaisuus.

Ratkaisu

Groteski vastasi käyttöliittymä- sekä kokemussuunnittelusta sekä teknisestä toteutuksesta kokonaisuudessaan. Suunnittelu aloitettiin sivuston rakenteen suunnittelulla ja käyttäjäkokemusta prototypoitiin toteutetulla wireframe-mallilla. Käyttökokemuksen osalta erityisen tärkeä osa-alue oli kurssien ilmoittautumispolun suunnittelu.

Rakennesuunnittelun jälkeen käyttöliittymäsuunnittelua lähdettiin toteuttamaan Etelä-Karjalan kesäyliopiston olemassa olevan visuaalisen ilmeen pohjalta. Saavutettavuuden asettamat vaatimukset verkkopalvelulle otettiin huomioon jo käyttöliittymäsuunnittelun aikana, joka helpotti myöhemmin sen toteutusta sekä testausta.

Sivuston teknisessä toteutuksessa hyödynnettiin moderneja tapoja toteuttaa WordPress-verkkosivuja. Toteutuksessa huomioitavia asioita saavutettavuuden lisäksi oli responsiivisuus, tehokkuus sekä ehdottomasti sivuston kestävyys. Tärkeää oli myös sivuston muokkaamisen helppokäyttöisyys.