Mainostoimisto Groteski Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä informointiasiakirja sisältää Mainostoimisto Groteski Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin rekisteriselosteen selityksineen.

1. Rekisterinpitäjä

Mainostoimisto Groteski Oy
Yhteystiedot:
Maaherrankatu 14 A
50100 Mikkeli

Rekisteriä koskevissa asioissa yhteys henkilöön:
Sami Tarkiainen
+358 44 068 2121
[email protected]

2. Rekisteröidyt

Mainostoimisto Groteski Oy:n asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat jotka ovat pyytäneet tarjousta palveluistamme, sekä Mainostoimisto Groteski Oy:n uutiskirjeen tilaajat. Verkkosivuston käyttäjät.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tilausten ja toimeksiantojen hoitamiseksi, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, asiakaskyselyiden, yhteydenottojen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

4. Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden tekemiseksi. Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten on mahdollista rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella asiakassuhteen nojalla.

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Tiedot Asiakas Uutiskirjeen tilaajat Verkkosivuston käyttäjät
Nimi X X
Yritys ja sen yhteystiedot X X
Osoite X
Sähköposti X X
Puhelinnumero X
Työtehtävä/rooli X
Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista X
IP-osoite X X

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Mainostoimisto Groteski Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • Tilitoimisto – Talouskonsultointi Mertaoja Oy (2198668-1), Suomi
  • Visma Severa – Visma Solutions Oy (1967543-8), Suomi
  • MailChimp – The Rocket Science Group LLC, Yhdysvallat
  • Dropbox – Dropbox Inc., Yhdysvallat
  • Google Drive – Google LLC, Yhdysvallat
  • Evernote – Evernote Corporation, Yhdysvallat
  • Saatamme luovuttaa tietoja perintätoimistolle, jos se on tarpeen maksun valvomiseksi

8. Käsittelyn kesto

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti kahden vuoden ajan viimeisen tarjouksen tai laskun lähettämisestä.
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
  • Verkkosivuston kävijoiden tietoja käsitellään kaksi vuotta

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Mainostoimisto Groteski Oy käyttää Google Drive:n, Dropboxi:n ja Evernote:n (Yhdysvallat) -pilvipalvelua. Tällöin on todennäköistä, että henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Google LLC tietosuojaseloste, Dropbox Inc tietosuojaseloste, The Rocket Science Group LLC tietosuojaseloste ja Evernote Corporation tietosuojaseloste toimivat EU–U.S. Privacy Shield -ohjelman puitteissa, joten tietojen siirto on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti laillista ja tietosuojan taso on varmistettu: EU–U.S. Privacy Shield -ohjelma

Google LLC kryptaa eli salaa tiedot, olivat ne sen hallussa sitten missä tahansa. Dropbox käyttää muun muassa kaksivaiheista varmistusta ja tiedostojen kryptausta sekä hälytystä, kun uusi laite tai sovellus yhdistetään käyttäjän tiliin.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä. Sähköiset rekisterit on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Mainostoimisto Groteski Oy käyttää SSL salausta (Secure Sockets Layer). SSL-salaus (https) on suunniteltu tekemään siirrettävistä tiedoista lukukelvottomia muille kuin meille.

Paperilla olevat henkilötiedot säilytetään lukitussa tilassa, jossa on palovaroittimet.

12. Evästeet

Mikä on eväste?

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät käyttäjän selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen palvelustaan entistä käyttäjäystävällisempää, turvallisempaa ja sujuvampaa. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös Google Analytics-verkkoanalyysipalvelua, Facebook Custom Audience Pixel-palvelua, Hotjar -ruudun käyttäytymisen nauhoittamispalvelu ja Tawk.to live chat rekisterinpitäjän tietojenkeruutoimintojen toteuttamiseen evästeiden avulla. Google Analyticsin ja Facebookin kautta kerätyt evästeet tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, jotka voivat sijaita Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Hotjar ja Tawk.to säilyttävät datan EU alueella olevilla palvelimilla.

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjä voi selainasetuksissaan määritellä, haluaako käyttäjä hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, tämä voi vaikuttaa rekisterinpitäjän verkkosivuston toimivuuteen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: [email protected]

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html