Opi ja innostu!

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Metropolia kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Ammattikorkeakoulu muodostaa 16 200 opiskelijan ja lähes 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka on hakijamäärältään Suomen suurin korkeakoulu 2021.

Lähtökohta

Uutta osaamista tarvitaan nyt monille aloille. AMKosaaja-hankkeen tavoitteena on edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastata yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin. Hankkeessa toteutetaan korkeakoulutasoisia, lyhytkestoisia ja ketteriä opintoja osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Erilaisia opintoja ovat mm. digiosaamisen kehittäminen eri aloilla, yrittäjyys ja hyvinvointi ja terveys. Sivuston julkaisuhetkellä opintoja on valittavissa yhteensä 52 kpl.

Groteski valittiin julkisessa kilpailutuksessa AMKosaaja – hankkeen graafisen ilmeen, logon ja verkkosivuston toteuttajaksi.

Yhteistyö Groteskin kanssa on ollut helppoa ja vaivatonta. Esimerkiksi leiskan läpikäynti ja muutosten tekeminen on toiminut hyvin. Groteski on myös tarvittaessa toiminut nopeasti. Hyvän perehdytyksen ansiosta projektiryhmä pystyy jatkossa päivittämään sivuja itse.

Maria Osamitsu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö

Ratkaisu

Työ aloitettiin toukokuussa 2022 aloituspalaverilla kaikkien viiden mukana olevan ammattikorkeakoulun kanssa. Aloituspalaverissa esittäydyttiin puolin ja toisin, määriteltiin vastuut, sovittiin aikataulut, keskusteltiin toiveista ja esiteltiin prosessimallin eri vaiheet.

Visuaalisesta ilmeestä suunniteltiin digitaalisuuteen viittaava kokonaisuus, josta on mukava ja luontevaa johtaa erilaisia toteutuksia. Hankkeen tunnuksesta haluttiin moderni mutta myös samalla sellainen, joka sopii hyvin erilaisten alojen ja opintojen tunnukseksi. Graafisen elementin muotokielestä haluttiin helposti lähestyttävä ja “yleinen”, ei liian “koodarimainen”.
Hankkeen käyttöön suunniteltiin myös muuta graafista materiaalia, kuten PowerPoint pohja ja erilaisia somekuvia.

Graafisen ilmeen valmistuttua pääsimme aloittamaan hankkeen verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen. Lähtökohtana oli toteuttaa sivuston rakenne vastaamaan edellisen AMKoodari-hankkeen aikana toteutettua verkkosivustoa, joka muodostui one-page laskeutumissivusta sekä Opinnot-sivusta. Opinnot-sivu kokoaa yhteen hankkeen osaamiskokonaisuuksia, joiden alle tulee tarkemmat tiedot opintojaksotarjonnasta. Suodattimien avulla koulutukseen osallistujan on helppo löytää hänen osaamistarpeisiinsa sopivia koulutuksia. Lisäksi sivustolle toteutettiin uutiset ja tapahtumat osio.

Verkkosivusto toteutettiin WordPressilla käyttäen räätälöityä Gutenberg-sisällönmuokkainta. Sivuston kaikki sisältöelementit toteutettiin räätälöityinä Gutenberg-lohkoina, jotta sivuston sisällönhallinta pysyi mahdollisimman suoraviivaisena. Verkkosivustolle toteutettiin lisäksi mahdollisuus tuoda opintotarjonta excel-tiedostosta, jotta opintojen hallinta on jatkossa erityisen helppoa.Verkkosivusto suunniteltiin ja toteutettiin täyttämään WCAG 2.1 saavutettavuusvaatimukset tasolla AA.