Vaihtamalla paranee! Elämänlaatu nimittäin

Mikkeli on Suomen kaupunki ja Etelä-Savon maakuntakeskus, joka sijaitsee Saimaan luoteisrannalla Etelä-Savon maakunnassa.

Lähtökohta

Koronaepidemia on vaikuttanut kokonaisvaltaisesti yritysten toimintamahdollisuuksiin ja erityisesti nuorten ikäryhmien tulevaisuuskuvaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Etätyö on lisääntynyt ja siitä syystä myös muuttohalukkuus lisääntynyt. Etsitään uusia tapoja ja mahdollisuuksia tehdä työtä.
Toteutimme lokakuussa 2020 markkinointikampanjan, työvoiman ja yrittäjien saamiseksi Mikkeliin ja seutukuntiin. Samalla tuotiin esiin myös Mikkelin seudun houkuttelevuutta eri teemakärjillä, jotka nousevat tutkimusten mukaan Mikkelin parhaiksi puoliksi (kuten turvallisuus, luonto, palvelut ja läheisyys).

Ratkaisu

Kampanja oli kokonaisuudessaan hyvin kattava sekä maantieteellisesti, että käytettyjen kanavien mittarilla. Sen kohdealueina olivat Mikkelin seudun lisäksi Jyväskylä, Lahti, Kuopio sekä Helsinki ja lisäksi valtakunnallisen bussiliikenteen mainokset levisivät koko maan kattavasti. Kampanjalla tavoiteltiin 25-45 -vuotiaita muuttohalukkaita nuoria aikuisia.

Kampanjasuunnittelu käynnistyi nopealla aikataululla ja markkinointisuunnitteluun, kampanjan viesteihin, kohderyhmän segmenttien tunnistamiseen sekä heitä kiinnostavien kampanjamateriaalien toteuttamiseen saatiin nopeasti hyvin yksimielinen näkemys koko työryhmän voimin.

Suunnittelimme ja toteutumme myös ihanmikkelista.fi -sivuston, jonka tarkoituksena oli tuoda esiin kampanjan viestikärkiä avoimien työpaikkojen ohella. (Sivusto on tällä hetkellä väliaikaisesti toisen kampanjan käytössä.)

Kampanjaa toteutettiin Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, LinkedInissä, Youtubessa, Spotifyssa, TikTokissa, MTV-palvelussa, Sanoman kanavissa, Googlen verkostoissa, kaupunkinäkyvyys-elementeillä kuten julistepaikoilla ja digitaalisilla näytöillä sekä OnniBussin valtakunnallisen liikenteen mainosnäytöillä. Kanavat valikoituivat kohderyhmä huomioiden digitaalisiin kanaviin painottuen. Kampanjan materiaaleina toimivat niin valokuvat, videomateriaalit kuin äänimainoksetkin.

Kampanja päättyi marraskuun alkupuolella ja yhteenvedon jälkeen Mikkelin kaupunki toivoi kampanjalle jatkoa vuoden loppuun saakka. Näkyvyyselementtejä pidettiin yllä, kunnes jatkokampanjaa lähdettiin toteuttamaan marras-joulukuun vaihteessa, uuden suunnitelman ja viestikärkien mukaisilla materiaali- ja kanavavalinnoilla.