Tavoitteena alansa paras!

Proxion on innovatiivinen ja nopealiikkeinen yritys, joka haluaa ravistella ja muuttaa perinteistä, parhaillaan digitalisoituvaa raideliikennealaa. Yrityksen tavoitteena on olla yksinkertaisesti alansa paras. Jotta tavoite onnistuu, töihin tarvitaan alan parhaimmat ihmiset. Proxionilla ollaan varmoja siitä, että Suomen raidealan paras osaaminen löytyy juuri täältä ja lisää tulee ja kehittyy koko ajan!

Lähtökohta

Proxion lähestyi Groteskia tarkoituksena uudistaa verkkosivustonsa moderniksi, raikkaaksi sekä pääpainona käyttäjiä säväyttäväksi. Uudistuksen tavoitteena oli palvella kohderyhmiä paremmin. Yrityksen nopeasti kasvaessa erityisesti uudet työnhakijat oli otettava paremmin huomioon sekä tarjottava heille selkeä ja intuitiivinen työnhakuprosessi. 

Yhteistyö Groteskin kanssa oli alusta asti jouhevaa. Jo tarjousvaiheessa asiakasta kuunneltiin ja asiakkaan ääni kuului hyvin sivuston kehityksessä. Pienetkin toiveet huomioitiin ja toteutettiin, mikäli se oli teknisesti järkevää. Groteskin ammattilaiset toivat esiin myös oman mielipiteensä ja ehdotuksensa, mikäli meidän ajatuksemme eivät heidän mielestään olleet toimivia.

Arvostan myös nopeita vastauksia ja jatkuvaa keskusteluyhteyttä koko kehitysprojektin ajan.

Vaikka meillä mielestäni oli ihan hyvä käsitys WordPressin mahdollisuuksista ja jopa mielekkäästä teknisestä toteutuksesta, perusteli Groteskin väki meille miksi toinen toteutustapa on järkevämpää juuri meidän jatkotarpeet huomioiden.

Mikko Oksanen, Proxion, Myyntipäällikkö

Ratkaisu

Groteski vastasi käyttöliittymä- sekä kokemussuunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta kokonaisuudessaan. Sisällön tuotannosta vastasi puolestaan mikkeliläinen Sanomalehto Oy:n Marika Lehto yhdessä asiakkaan kanssa. Sivuston kuvamaailmassa hyödynnettiin asiakkaan omaa laajaa kuvapankkia.

Suunnittelu aloitettiin sivuston rakenteen suunnittelulla ja käyttäjäkokemusta prototypoitiin toteutetulla wireframe-mallilla. Käyttökokemuksen osalta erityisen tärkeä osa-alue oli työpaikkojen esittäminen mielenkiintoisesti, kuitenkaan unohtamatta selkeyttä sekä intuitiivista käyttökokemusta.

Rakennesuunnittelun jälkeen käyttöliittymäsuunnittelua lähdettiin toteuttamaan Proxionin olemassa olevan brändi-ilmeen pohjalta. Visuaalisesti sivustosta suunniteltiin näyttävä käyttäen suuria parallax-kuvapintoja, animoituja ikoneita sekä monipuolisia sisältöelementtejä. Sivustolle suunniteltiin filtteröitävä vapaiden työpaikkojen listaus, laajat ajankohtaista-, referenssi- sekä hankearkistot. Sivustokokonaisuus toteutettiin kolmella kielellä.

Sivuston teknisessä toteutuksessa hyödynnettiin moderneja tapoja toteuttaa WordPress-verkkosivuja. Toteutuksessa huomioitavia asioita oli responsiivisuus, tehokkuus sekä sivuston kestävyys. Tärkeää oli myös sivuston muokkaamisen helppokäyttöisyys.