Suomen kaunein kasvukäytävä

Suomen Viitoskäytävä on Pohjois-Savon liiton toteuttama hanke. Viitoskäytävän tavoitteena on tuoda esille kasvuvyöhykkeen kansallinen merkitys ja nostaa se yhdeksi Suomen pääkehittämis- ja kasvuvyöhykkeeksi. Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä. Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä.

Lähtökohta

Viitoskäytävä on 900 km pitkä käytävä. Valtatie 5 ja Savon rata vyöhykkeen selkärankaa, jonka ympärille käytävä muodostuu. Valtatien ja radan kehittämispotentiaalin yhdistäminen mahdollistaa aluekehityksen vihreän siirtymän sekä kestävän aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisen kehittämisen.

Viitoskäytävä-hanke käynnistyi virallisesti 1.9.2021 ja kestää 2023 vuoden loppuun saakka. Tarkoitus on luoda pohja kestävälle kasvuvyöhykkeelle, joka vahvistaa koko aluetta pitkään hankkeen loppumisenkin jälkeen.

Hanke lähti siis puhtaalta pöydältä ja kilpailutuksen jälkeen Groteski valittiin Viitoskäytävän brändin, graafisen ilmeen ja verkkosivuston toteuttajaksi.

Osoittaa vahvaa ammattitaitoa ymmärtää lähes kerrasta hyvin abstraktin hankkeen juju ja se, miltä hanke tulisi graafisen ilmeen, kotisivujen ja brändin näkökulmasta näyttäytyä niin hankekumppaneille kuin suurelle yleisölle. Groteskin taitavat ammattilaiset osaavat lähes lukea ajatuksia ja tuottaa juuri sellaista, mitä asiakas haluaa. Arvostan myös rohkeutta olla eri mieltä kuin palvelun tilaaja.
Yhteistyön perustana on ollut kuuntelutaito, omien näkemysten esille tuonti sekä kyky esittää erilaisia ratkaisuja. Opin itsekin paljon yhteistyöstämme. Tuloksena on Viitoskäytävän ilme, joka on moderni, tyylikäs sekä aikaa kestävä.
Myös Viitoskäytävän laajassa kumppanuusverkostossa ollaan hyvin ihastuneita ja tyytyväisiä Groteskin ammattilaisten työhön.

Riitta Forsten-Astikainen, Hankejohtaja, Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke

Ratkaisu

Työ aloitettiin tammikuussa 2022 brändin rakentamisella ja lähes samaan aikaan myös graafisen ilmeen suunnittelulla, sillä mm. värit ja logo piti saada hankkeen käyttöön mahdollisimman pikaisesti.

Brändikirjaan kirjattiin mm. tavoitteet ja strategia, määriteltiin identiteetti ja kohderyhmät. Brändikirjaan lisättiin myös omana osuutenaan monipuolinen graafinen ohjeisto.
Visuaalisesta ilmeestä suunniteltiin värikäs ja moderni, josta on mukava ja luontevaa johtaa erilaisia toteutuksia. Hankkeen tunnus on myös moderni ja raikas, joka viestittää rohkeaa ja erilaista ajattelutapaa ja joka poikkeaa selkeästi muista vastaavista kasvukäytävistä. Graafisen elementin muotokieli viestii yhteyttä, vaikutusta, synergiaa, kosketusta, jonoa,
kaikua, liikettä ja jatkuvuutta. Kuin tien tai alueen sormenjälki. Saavutettavuus on otettu huomioon alusta saakka.

Visuaalisen ilmeen valmistuttua pääsimme ideoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään verkkosivustoa. Hankkeen houkutteleva ja värikäs visuaalinen ilme saatiin hyvin mukaan myös verkkosivustolle, jossa esitellään viitoskäytävää tarkemmin sekä hankkeen verkostokumppaneita. Sisältösivujen lisäksi sivustolle toteutettiin ajankohtaista osio sekä blogi. Verkkosivusto toteutettiin Groteskin tyyliin räätälöitynä, jolloin sen toimivuus ja sisällön helppo hallittavuus on taattu myös jatkossa. Verkkosivusto suunniteltiin ja toteutettiin täyttämään saavutettavuusvaatimukset tasolla AA WCAG 2.1.