Savonlinnan kesäyliopisto uudisti brändinsä

Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille opiskelusta kiinnostuneille ikään tai koulutukseen katsomatta. Kesäyliopistossa voi opiskella sivutoimisesti työn tai muun opiskelun ohessa ympäri vuoden. Savonlinnan kesäyliopiston tehtävänä on edistää ja kehittää koulutusta, kulttuurielämää ja elinikäistä oppimista Itä-Savossa. Kesän koulutustapahtumat ja seminaarit houkuttelevat osallistujia runsaasti myös muualta Suomesta ja ulkomailta. Tarjolla on avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielten opetusta, taiteen ja kulttuurialojen koulutusta, lasten yliopistotoimintaa ja kaikille avoimia luentoja.

Lähtökohta

Groteski voitti tarjouskilpailun ja pääsi tekemään hienoa kokonaisuutta. Toiveena oli uudistaa ilme ja verkkosivusto täysin ja tuoda SKY uudelle vuosikymmenelle. Tavoitteena myös saada lisää opiskelijoita ja tavoittaa uusia kohderyhmiä.

Ratkaisu

Savonlinnan kesäyliopisto on monen tekijän: opiskelijoiden, opettajien, oppilaitoksen sekä luentojen ja kurssien summa.
Myös visuaalisen ilmeen osatekijöistä rakentuu moderni, rohkea, raikas, helposti lähestyttävä, monipuolinen ja inspiroiva kokonaisuus, josta on helppo rakentaa asiallisia ja vakuuttavia julkaisuja ja materiaalikokonaisuuksia.

Savonlinnan kesäyliopistolle luotiinkin moderni ja nykyaikainen tunnus ja graafinen ilme. Tunnuksesta hahmottuu SKY-lyhennys, joka haluttiin säilyttää sillä se tunnetaan Savonlinnan seudulla ja Itä-Suomessa. Kesäyliopistolle mietittiin myös slogan sekä suunniteltiin laaja ikonipaketti eri käyttötarpeisiin. Etsimme asiakkaan käyttöön myös kuvia, joita voi käyttää eri materiaaleissa.

Materiaaleja on tehty todella monipuolisesti heti alusta saakka SKY:n arkikäyttöön: erilaisia ja erikokoisia esitepohjia, käyntikortteja, asiakirjapohjia (Word ja Powerpoint), Youtube-kansikuvan ja mm. Teams-taustakuvan. Ilmeeseen liittyvät materiaalit kasattiin graafiseksi ohjeistoksi ja asiakkaalle toimitettiin logot kaikissa eri muodoissaan ja versioina.
Verkkosivusto toteutettiin saavutettavana (WCAG 2.1, AA-taso). Groteski vastasi käyttöliittymä- sekä käyttökokemussuunnittelusta sekä teknisestä toteutuksesta kokonaisuudessaan. Sivustolle luotiin integraatio asiakkaan käyttämään Kongressi-järjestelmään, jota kautta kurssit haetaan sivustolle. Toteutuksessa huomioitavia asioita saavutettavuuden lisäksi oli responsiivisuus, tehokkuus sekä ehdottomasti sivuston kestävyys. Tärkeää oli myös sivuston muokkaamisen helppokäyttöisyys.