Mikkeli Events – Let it play!

Mikkeli Events saattaa Mikkelin tapahtumatuotantojen toimijat saman verkoston, toimintamallin ja tiedon äärelle. Tavoitteena on saada aikaan yksi Pohjoismaiden parhaista tapahtumakaupungeista. Mikkeli Eventsin työn avulla lisätään mahdollisuuksia tapahtumille, toimijoiden yhteistyölle sekä uudelle liiketoiminnalle tapahtuma-alalla. Hanketta koordinoi Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, joka auttaa ja neuvoo sekä kehittää seutukunnan yrityksiä.

Lähtökohta

Mikkelissä ja Mikkelin seudulla on tunnistettu tarve kehittää tapahtumatoimijoiden valmiuksia järjestää, tuottaa ja tarjota tilaajaorganisaatioille laajempia ja ammattimaisemmin tuotettuja tapahtumapalveluja. Tuosta tarpeesta syntyi Mikkeli Events -hanke.
Groteski on Miksein puitesopimuskumppani, joten aloituspalaverin jälkeen pääsimme hommiin käsiksi. Tarpeena oli luoda kokonaan uusi visuaalinen ilme, graafiset materiaalit sekä verkkopalvelukokonaisuus.

Ratkaisu

Mikkeli Events on uusi palvelu Mikkelissä, joten lähtökohta on suunnittelijan näkökulmasta herkullinen, pääsee tekemään jotain aivan uutta täysin alusta saakka.

Visuaalisesta ilmeestä suunniteltiin värikäs ja monipuolinen, josta on mukava ja luontevaa johtaa erilaisia toteutuksia. Ilme on myös moderni ja raikas, joka viestittää rohkeaa ja edistyksellistä, uudenlaista toimintamalliajattelua. Saavutettavuus on otettu huomioon alusta saakka.
Visuaalisen ilmeen valmistuttua pääsimme ideoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään palvelulle verkkosivustoa, johon ideoinnin lopputuloksena toteutettiin useita eri toiminnallisuuksia helpottamaan tapahtumajärjestäjien työtä. Verkkopalvelun ideointi ja käyttöliittymäsuunnittelu toteutettiin nopealla aikataululla vuoden 2021 lopussa jonka jälkeen alkoi kehitystyö

Palvelun houkutteleva visuaalinen ilme saatiin hyvin mukaan myös verkkopalveluun ja kokonaisuudesta tuli erittäin kiinnostava. Sisältösivujen lisäksi sivustolle toteutettiin ajankohtaista osio, tapahtumajärjestäjän ABC sekä alueen tapahtumapaikkojen, kokoustilojen ja paikallisten toimijoiden hakemistot. Verkkopalveluun toteutettiin lisäksi toiminto, jolla alueen toimijat voivat rekisteröitymisen ja kirjautumisen jälkeen itse hallita omia tietojaan hakemistossa, jotta tiedot ovat aina mahdollisimman ajantasaisia. Verkkopalvelu toteutettiin Groteskin tyyliin räätälöitynä, jolloin sen toimivuus ja sisällön helppo hallittavuus on taattu myös jatkossa. Verkkosivusto toteutettiin lisäksi tottakai saavutettavana (WCAG 2.1, AA-taso).
Mikkeli Events on julkistettu helmikuussa 2022, joten toteutimme myös sosiaalisen median lanseerauskampanjan. Valmiina on myös erilaisia lehti-ilmoituspohjia ja graafinen ohjeisto.