Kulttuurin juhlaa Mikkelissä 2022

Mikkeli on Suomen kaupunki ja Etelä-Savon maakuntakeskus, joka sijaitsee Saimaan luoteisrannalla Etelä-Savon maakunnassa.

Lähtökohta

Vuonna 2022 Mikkeli kuplii väriä, lämpöä, iloa ja elämää! Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen uusi hanke nostaa alueen kulttuurin vuodeksi jalustalle. Kulttuurin unelmavuosi tuo kulttuurin, taiteen ja viihteen lähelle kaupungin asukkaita, työllistäen samalla alueen toimijoita.

Ohjelmasuunnittelussa otetaan huomioon kaikki kulttuurin ja taiteen osa-alueet: esittävät taiteet, audiovisuaalinen kulttuuri, kirjallisuus, muotoilu ja arkkitehtuuri, visuaaliset taiteet, kädentaidot, museot ja kulttuuriperintö, kulttuuritapahtumat sekä alueen ruokakulttuuri. Kohderyhmänä on kaikenikäiset.

Ilmeestä haluttiin kuplivan raikas, värikäs ja innostava mutta selkeästi oma kokonaisuutensa, jota voi käyttää monipuolisesti hyvin erilaisissa materiaaleissa, sekä printissä, että sähköisesti. Ilmeen haluttiin etäisesti muistuttavan myös Mikkelin kaupungin ilmettä.

Ratkaisu

Hanke sai toiveiden mukaisesti värillään ja monipuolisen kuplivan ilmeen. Ilmettä on helppo muuntaa eri tarkoituksiin esim. kuvien vaihdoilla ja mm. hanketta varten suunnitellulla ikoni-paketilla. Kuvia halutaan käyttää rohkeasti, joten valintana oli värikkäät ja voimakkaat aiheet. Ilmeessä on käytetty suurelta osin Mikkelin kaupungin graafisen ohjeistuksen värejä sekä fontteja. Näin ilmeeseen saatiin yhtymäkohta kaupungin ohjeistukseen. Ja toisaalta, koska kohderyhmänä on kaikenikäiset, oli hyvä tehdä ilmeestäkin melko yleinen ja laaja.

Jo alusta saakka on hankkeelle tehty perusmateriaalit monipuolisesti logon ja graafisen ilmeen mukaisia  julisteita, rollupeja, flyereita, ilmoituksia, kyltityksiä ja tietenkin verkkosivut.

Verkkosivut on suunniteltu vaatimusten mukaisesti saavutettaviksi (WCAG 2.1, AA-taso), koska kyseessä on julkisen tahon hanke. Sivustolta löytyy kaikki perustieto hankkeesta sekä mm. myöhemmin julkaistava tapahtumakalenteri. Tekninen toteutus on tehty WordPress-alustalle.