KasvuEsedu on Esedun uusi tytäryhtiö, joka pyrkii etsimään ratkaisuja muuttuvan työelämän osaamistarpeisiin. KasvuEsedu toimii yritysten ja yhteisöjen kouluttajana tarjoten satoja koulutuspäiviä vuodessa. Ilmoittautumisten kohdalla käsin tehtävä työmäärä saattaa kasvaa ylivoimaiseksi hallita.

Groteskin uusilta nettisivuilta löytyy KasvuEsedunkin tarinaa. Käyhän kurkkaamassa! Olemme tosi tyytyväisiä Groteskin ammattimaiseen otteeseen sekä asiantuntevaan tukeen ja sparraukseen!

Toimitusjohtaja, Teija Pylkkänen

Sähköinen kurssi-ilmoittautuminen ja maksuputki avuksi

KasvuEsedun tapauksessa suuri muutos työmääriin saatiin aikaiseksi vähentämällä tarvittavien vaiheiden määrää. Nykyisellään KasvuEsedun puolella ei jää tehtäväksi kuin toimittaa osallistujalista koulutuksen pitäjälle.

Muut ilmoittautumiseen liittyvät toiminnot on sähköistetty verkkokaupan puolelle. Verkkokauppa-alusta pystyy vastaamaan kaiken kokoisten yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin, oli kyseessä sitten yksittäinen ilmoittautuva henkilö tai yritys, joka tilaa useita koulutuspaikkoja kerralla. Verkkokaupassa on myös maksuputki koulutusten maksujen vastaanottamiseen. Tällä vähennetään KasvuEsedun koulutuksiin liittyvien lähtevien laskujen määrää.

Verkon kautta ilmoittautuneet saavat automaattisesti sähköpostiin tiedon koulutuksesta, paikasta ja sisällöstä. Samalla siis vähenee myös tiedottamisen tarve koulutuksia ostavan suuremman yrityksen tai yhteisön sisällä.

Ilme erottaman tytäryhtiö emoyhtiöstä

KasvuEsedulle suunniteltiin ja luotiin verkkokaupan yhteydessä emoyhtiön linjaa noudatteleva ilme, joka kuitenkin erottaa selkeästi nämä kaksi toimijaa toisistaan.

Katso myös nämä