Isännöintitoimisto uudistui

M³ Isännöinti Oy on paikallinen isännöintiyritys, joka on toiminut Mikkelin alueella vuodesta 2014. Yritys työllistää 11 kiinteistöalan ammattilaista, jotka hoitavat tällä hetkellä n. 170 taloyhtiötä ja joissa on vajaat 3 000 huoneistoa. Pitkällä kokemuksella he tarjoavat luotettavaa, läpinäkyvää ja laadukasta isännöintipalvelua. M³ Isännöinti Oy:n rinnalle on perustettu tukipalveluksi M³ Kotiapu. Kotiavun tarkoituksena on auttaa ihmisiä erilaisten kotona asumiseen liittyvien ongelmien kanssa.

Lähtökohta

M³ Isännöinti toimi aikaisemmin valtakunnallisen ketjun alaisuudessa, jolloin brändi, graafinen ilme ja verkkosivut sekä muut materiaalit tulivat ketjun puolesta. Yrittäjä irtaantui ketjusta ja siirtyi uuden, oman yrityksen alle 2022 vuoden vaihteessa. Aloitimme uuden brändin kehittelyn jo hyvissä ajoin syksyllä 2021, joten myös graafinen ilme ja verkkosivusto saatiin tehtyä valmiiksi reilusti ennen vuoden vaihdetta.

Isännöitsijät kohtaavat päivittäin asiakkaita ja monesti asiat voivat olla vaikeita tai herkkiä. Toiveena oli luotettava ja ihmislähtöinen brändi ja tyylikäs sekä moderni, asiantunteva graafinen ilme ja logo. Verkkosivuston haluttiin olevan selkeä, josta tieto löytyy erityisen helposti.

Ratkaisu

Keskustelimme yrittäjän kanssa brändistä ja tavoitteista useaan otteeseen, jotta saisimme paremman kuvan kokonaisuudesta. Teimme kolme keskenään erilaista ehdotusta logoksi ja graafiseksi ilmeeksi. Valinnan jälkeen vielä viilasimme valittua ilmettä vastaamaan paremmin ajateltua kokonaisuutta ja yrityksen arvomaailmaa. Graafinen ilme koottiin kokonaisuudessaan graafiseksi ohjeistoksi, jotta ilmeen soveltaminen eri materiaaleihin olisi jatkossakin helpompaa ja yhtenäisempää. Omia sovellettavia kokonaisuuksia oli mm. lomakkeisto, ikkunateippaukset sekä erilaiset lehti-ilmoituspohjat ja esitepohjat.

Verkkosivuston visuaalinen suunnittelu oli suoraviivaista valmistuneen tyylikkään sekä laajan graafisen ohjeiston mukaan. Verkkosivuston rakenne suunniteltiin nykyaikaiseksi ja ilme näyttäväksi. Sivuston sisältöön tuotiin selkeästi tietoa asukkaalle ja mm. kunnossapitovastuutaulukko, joka kertoo selkeästi kenen vastuulle mikäkin taloyhtiön osista ja rakenteista kuuluu. Lisäksi sivustolle lisättiin useita lomakkeita, joilla asukas voi tehdä ilmoituksia, tilata todistuksia ja laskelmia.

Sivuston tekninen toteutus tehtiin tyypillisesti WordPressilla kustomoidun teeman päälle. Sisällönmuokkauksen helppouteen kiinnitettiin tietysti myös huomiota eikä kolmannen osapuolen sisältöeditoreita käytetty. Sisällönmuokkaus tapahtuu asiakkaalle luodulla editorilla eikä se näin ollen sisällä mitään ylimäääräistä.