Ilme ja verkkosivut uudelle yritykselle

Conmer Oy on kiinteistöalan asiantuntijakumppani Suomessa, joka tarjoaa kiinteistöjohtamisen, kiinteistökaupan ja -kehittämisen asiantuntijapalveluita kiinteistönomistajille sekä sijoittajille ja julkiselle sektorille. 

Lähtökohta

Conmer perustettiin kesällä 2021. Helsinkiläisen yrityksen edustaja otti yhteyttä ja teimme tarjouksen. Tarjous hyväksyttiin ja pääsimme välittömästi hommiin, kun kävimme ensin asiakkaan kanssa läpi heidän toiveet ja ajatukset. Toiveena oli tyylikäs, moderni ja luotettava graafinen ilme sekä logo ja verkkosivusto, joka esittelee yrityksen laajaa palveluvalikoimaa visuaalisesti ja näyttävästi.

Ratkaisu

Aikataulu oli varsin tiukka, sillä logo ja ilme tehtiin parissa viikossa kokonaisuudessaan, jotta pääsimme suunnittelemaan verkkosivustoa. Teimme kolme keskenään erilaista ehdotusta ja valinnan jälkeen vielä viilasimme valittua ilmettä vastaamaan paremmin ajateltua kokonaisuutta ja yrityksen arvomaailmaa. Graafinen ilme koottiin kokonaisuudessaan graafiseksi ohjeistoksi, jotta ilmeen soveltaminen eri materiaaleihin olisi jatkossakin helpompaa ja yhtenäisempää.

Verkkosivuston visuaalinen suunnittelu oli suoraviivaista valmistuneen tyylikkään sekä laajan graafisen ohjeiston mukaan. Verkkosivuston rakenne suunniteltiin nykyaikaiseksi esitellen palveluita lyhyesti etusivulla sekä tuoden laajempi palvelukokonaisuus alasivuille. Yrityksen esittely, arvot ja visio tuotiin näkyviin yritysalasivulle. Sivusto toteutettiin nopealla aikataululla valmiiksi ja se julkaistiin syyskuun alussa.