Groteski Goforen nettisivujen ylläpitäjänä

Gofore on pörssiin listautunut kansainvälisesti toimiva, voimakasta kasvua tavoitteleva . digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt yhtiö,Goforen palveluksessa työskentelee yli 700 asiantuntijaa.

Lähtökohta

Goforen oman sivusto uudistuksen myötä he havaitsivat, että sivuston jatkuvalle ja pitkäkestoiselle jatkokehittämiselle syntyi tarve. Sisäisestä ohjelmistokehitys osaamisestaan huolimatta Gofore ei löytänyt talonsa sisältä riittävää WordPress osaamista, joka olisi täyttänyt sivuston jatkokehittämisen vaatimukset. He alkoivat etsiä ulkopuolista osaamista osaksi heidän silloista sisäistä nettisivujen kehitystiimiä. Vaatimuksena kumppanille heillä oli kumppanin sitouttaminen pitkäkestoiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön, jossa valittu kumppani pääsee osaksi heidän sisäistä nettisivujen kehitystiimiä. Kumppanilta vaadittiin myös tuoretta näkemystä mitä kaikkea Goforen omilla sivuilla tulisi olla ja mihin suuntaan toimintoja tulisi kehittää.

Huikeaa tehdä töitä yhdessä groteskilaisten kanssa. Nopeaa reagointia, kovaa asiantuntijuutta ja tekemisen laatuun voi luottaa täysin. Ja mikä parasta, opimme koko ajan toisiltamme.

Business Lead, Arto Puikkonen

Ratkaisu

Groteski on ollut osana Goforen sisäistä heidän omien nettisivujen kehitykseen suunnattua nettisivutiimiä alkuvuodesta 2018 asti. Groteskin rooli tiimissä on ylläpitää ja jatkokehittää Goforen omia nettisivuja jatkuvasti muuttuvien tarpeiden ja vaatimusten pohjalta. Groteski osallistuu viikoittain Goforen kanssa käytäviin keskusteluihin nettisivujen sisällön ja tarpeen suhteen. Vuoden 2019 alusta Groteskin roolia tiimissä vahvistettiin siten, että kaikki jatkokehityksen vastuu siirtyi Groteskin harteille.

Tiimin tehtävänä on jatkuvasti kehittää Goforen omaa nettisivua, sekä auttaa sisällön päivittämisessä. Tiimi on myös mukana kuuntelemassa Goforen sisältä, sekä ulkoa tulevia toiveita nettisivujen kehityksen ja sisällön suhteen. Varsinaiseen nettisivujen kehitystyöhön kuuluu mm. uusien toiminnallisuuksien toteutus, vanhojen toiminnallisuuksien muokkaus ja kehitys, uusien sisältösivujen luominen, bugien korjaus, sekä yleistä teknistä ylläpitoa. Nykyisellään Janne ja Sami ovat olennainen osa Goforen nettisivutiimiä.