Graafisen ilmeen ja verkkosivuston päivitys

Mikkelin Tilintarkastus on perustettu vuonna 1984 ja on koko historiansa ajan tarjonnut tilintarkastusta erityisesti pk-yrityksille ja kiinteistöyhtiöille.

Lähtökohta

Mikkelin Tilintarkastus halusi päivittää graafisen ilmeensä ja mm. verkkosivuston vastaamaan nykyhetken vaatimuksia ja käytäntöjä.

Toiveena oli tyylikäs sekä moderni, mutta samalla myös muista vastaavista toimijoista erottuva, asiantunteva graafinen ilme ja logo. Verkkosivuston haluttiin olevan selkeä, josta tieto löytyy helposti.

Ratkaisu

Voitettuamme tarjouskilpailun aloitimme keskustelun yrittäjien kanssa aloituspalaverin merkeissä. Teimme kolme keskenään erilaista ehdotusta logoksi ja graafiseksi ilmeeksi. Valinnan jälkeen vielä viilasimme valittua ilmettä vastaamaan paremmin ajateltua kokonaisuutta ja yrityksen arvomaailmaa. Omia sovellettavia kokonaisuuksia oli mm. lomakkeisto, ikkunateippaukset sekä käyntikortit.

Verkkosivuston visuaalinen suunnittelu oli suoraviivaista valmistuneen tyylikkään graafisen ilmeen pohjalta. Verkkosivuston rakenne suunniteltiin selkeäksi, jossa palvelut ja yhteystiedot on helposti löydettävissä. Verkkosivuston ilmeeseen tuotiin nykyaikaisuutta sekä korostettiin ammattimaisuutta tuoden esille asiantuntijoiden vahvaa osaamista.

Sivuston tekninen toteutus tehtiin WordPressilla asiakkaalle kustomoidun teeman päälle. Sisällönmuokkauksen helppouteen kiinnitettiin myös erityistä huomiota eikä kolmannen osapuolen sisältöeditoreita käytetty. Sivustolle tehtiin lisäksi hakukoneoptimointi ja se toimii tietysti hyvin myös mobiililaitteilla.