Gofore on vuonna 2017 pörssiin listautunut kansainvälisesti toimiva, voimakasta kasvua tavoitteleva digitalisaation palveluyritys, joka työllistää yli 500 asiantuntijaa viidessä maassa. Niiden lisäksi Gofore on valittu vuonna 2017 Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi. Goforen missio on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla.

Groteski ja Gofore kohtasivat Mikkelin rautatieasemalla Groteskin tietämättä. Goforen ohjelmistokehityspalveluiden vastaava käveli Mikkelin rautatieaseman ohitse ja omien sanojensa mukaan kommentoi Groteskin olemassaoloa sanoin: “kato tossa on tommonen”. Myöhemmin hän kävi Miksein juttusilla WordPress-kehitykseen liittyen jossa kuuli Groteskista hyvää ja täten päätyi ottamaan yhteyttä Groteskiin.

Huikeaa tehdä töitä yhdessä groteskilaisten kanssa. Nopeaa reagointia, kovaa asiantuntijuutta ja tekemisen laatuun voi luottaa täysin. Ja mikä parasta, opimme koko ajan toisiltamme.

Business Lead, Arto Puikkonen

Groteski osana Goforen nettisivutiimiä

Alkuvuodesta 2018 Groteski on ollut osa Goforen omaa sisäistä nettisivutiimiä. Tiimi koostuu vaihtelevasti ajan ja tarpeen mukaan Goforen omista työntekijöistä ja Groteskin Samista ja Jannesta.

Tiimin tehtävänä on jatkuvasti kehittää Goforen omaa nettisivua, sekä auttaa sisällön päivittämisessä. Tiimi on myös mukana kuuntelemassa Goforen sisältä, sekä ulkoa tulevia toiveita nettisivujen kehityksen ja sisällön suhteen. Varsinaiseen nettisivujen kehitystyöhön kuuluu mm. uusien toiminnallisuuksien toteutus, vanhojen toiminnallisuuksien muokkaus ja kehitys, uusien sisältösivujen luominen, bugien korjaus, sekä yleistä teknistä ylläpitoa. Nykyisellään Janne ja Sami ovat tärkeä osa Goforen nettisivutiimiä.

WordPress-kehitystä alihankintana

Samaan aikaan Groteski on ollut mukana Goforen alihankkijana. Gofore kaipaa aika-ajoin ketterää kumppania asiakasprojektiensa WordPress-kehitykseen. Kevään ja kesän 2018 aikana toteutimme yhteensä 3 alihankintaprojektia, joissa jokaisessa yhteistä oli tiukka aikataulu. Tiukasta aikataulusta huolimatta Goforen asiakas sai haluamansa sivuston Jokainen projekti toteutettiin 1-2 kuukauden aikajänteellä alusta loppuun.

Yksi yhteisistä projekteistamme oli Kelan toimintakertomus-sivuston uudistaminen. Alkuperäinen idea oli toteuttaa sivustolle vain kevyt uudistus, mutta toteutuksen aikana päädyimme rakentamaan lähes koko sivuston teknisen toteutuksen uusiksi. Aluksi sivusto piti sisällään vain vuoden 2017 toimintakertomuksen, mutta tarve oli saada myös vuoden 2018 toimintakertomus näkyviin. Nykyisellään sivustolle pystyy myös päivittämään kaikki tulevien vuosien toimintakertomukset.

Katso myös nämä