Ainutlaatuinen kiertotalouden kehittämisalusta

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy auttaa ja neuvoo sekä kehittää seutukunnan yrityksiä. Miksei tekee työtä lähes 50 ammattilaisen voimin, jotta seudun yrittäjillä olisi asiat hyvin – nyt ja tulevaisuudessa. He tarjoavat alueen yritysten käyttöön Mikkelin kaupungin yrityspalvelut puolueettomasti, luottamuksellisesti ja henkilökohtaisesti. Toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Vaikuttaviin yrityspalveluihin, tulevaisuuden Mikkeliin ja Matkailukaupunki Mikkeliin.

Lähtökohta

EcoSairila on moderni vihreän teollisuuden keskus ja kokonaisvaltainen kiertotalouden kehittämisalusta. Se on alueellisten materiaalikiertojen solmukohta ja profiloituu erityisesti vedenkäsittelyn teknologioissa. EcoSairila yhdistää laajan joukon yrityksiä, julkisia toimijoita sekä TKI- ja koulutusorganisaatioita muodostaen ainutlaatuisen innovaatioekosysteemin.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy hallinnoi EcoSairilan hanketta ja Groteski on Miksein puitesopimustoimittaja myös verkkosivustojen osalta. Kokonaisuus piti saada yhden verkkosivuston alle ja samalla tarve oli myös muille graafisille materiaaleille ja mm. ilmakuvaukselle.

Ratkaisu

Vastasimme uuden verkkosivuston käyttöliittymä- sekä kokemussuunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta. Autoimme lisäksi asiakasta sisällöntuotannossa ja kuvasimme dronella verkkosivuston etusivulle videon Ecosairilan alueesta.

Suunnittelu aloitettiin konseptointivaiheella, jossa sivuston rakenne suunniteltiin yhdessä asiakkaan kanssa. Rakennesuunnittelun valmistuttua toteutimme sivustosta rautalankamallin, jolla prototypoitiin eri sisältöelementtejä sekä yleistä käyttäjäkokemusta. Käyttökokemuksen osalta erityisen tärkeää oli monipuolisen ja erittäin laajan sisällön jaottelu sekä näyttäminen niin, että kaikki sisältö on käyttäjälle mahdollisimman helposti löydettävissä. Sivuston pääsisältö päätettiin jakaa kolmeen osaan: Ecosairila yrityksille, vesihuollon ja digitalisaatioon keskittyvä osa-alue sekä tietoa kiertotaloudesta.

Konseptointi- ja käyttäjäkokemusvaiheen jälkeen käyttöliittymäsuunnittelua lähdettiin toteuttamaan Ecosairilan olemassa olevan brändi-ilmeen pohjalta. Sivusto ja graafiset materiaalit suunniteltiin ja toteutettiin saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Saavutettavuudesta huolimatta sivustosta suunniteltiin visuaalisesti näyttävä käyttäen sivustolle upotettuja videoita sekä animoituja sisältöelementtejä.

Sivustokokonaisuus toteutettiin kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Laaja ja monipuolinen sisältö jakautuu mm. hankkeiden, kumppaniyritys-sivujen, ajankohtaisten uutisten, koulutusten ja harjoittelupaikkojen sekä informaativisten sisältösivujen alle.

EcoSairilan kokonaisuus ja konsepti julkaistiin kansainvälisillä messuilla Saksassa ja Moskovassa, jolloin myös uusi sivusto julkaistiin. Messuja varten suunnittelimme erilaisia materiaaleja mm. esitteitä, yleinen esittelyvideo ja messuseinä.