Brändi- ja kampanja-
suunnittelu

Yritysilme tai brändi on niin paljon muutakin kuin pelkkä logo. Brändi on yrityksen, tuotteen, palvelun tai henkilön ympärille rakentuva maine. Brändi on kaikki se, mitä olemme yrityksestä tai tuotteesta kuulleet, nähneet ja kokeneet. Brändi on mielikuva, jonka asiakas muodostaa ja jokaisella loppukäyttäjällä on omanlaisensa suhde kuhunkin brändiin. Kannattaako mielikuvaa siis yrittää ohjailla, kun jokainen kuitenkin muodostaa oman mielipiteensä? Asiakas ei kuitenkaan näe brändiä samana kuin itse näet? Kyllä kannattaa - ja pitääkin.

Brändisuunnittelu

Brändin huolellinen suunnittelu auttaa yrityksen, tuotteen tai palvelun tunnistettavuudessa: tuttuun brändiin on helpompi uskoa kuin tuntemattomaan. Brändiä suunnitellessa pyritään tuomaan esiin vahvuudet, arvot, tarina ja erottumaan kilpailijoista. Asiakkaan mielikuvalle luodaan pohja. Heikko brändi on hyvin haavoittuvainen ja vahvaksi rakennettua brändiä on vaikea horjuttaa. Tulee kuitenkin tiedostaa, että brändin kokonaisuuden päättää aina lopulta asiakas, eikä se koskaan ole täysin yrityksen omissa käsissä tai oman mielikuvan mukainen. Huolellisesti tehty brändi- ja strategiatyö vähentää kuitenkin merkittävästi tulkinnan ja arvailun määrää.

Brändiin kuuluu siis ilmeen lisäksi myös yrityksen esittämä viesti, arvot ja tarina. Yrityksen henki ja idea tulee olla helposti tunnistettavissa yrityksen kaikesta viestinnästä, jonka lisäksi sen tulee yksinkertaisesti näyttää hyvältä ja yritykselle sopivalta. Valitettavan usein puhutaan brändiuudistuksesta, kun tehdäänkin visuaalisen ilmeen uudistusta. Ei, ei, ei. Visuaalista ilmettä uudistaessa materiaalien ulkonäkö muuttuu, kun taas brändiä uudistaessa tämä on vain pieni osa kokonaisuutta. Brändiuudistuksen yhteydessä uudistamme visuaalisen identiteetin lisäksi mm. arvolupauksen, tarinan sekä viestintä- ja myyntistrategian, eli pyrimme muokkaamaan asiakkaan jo muodostamaa mielikuvaa kokonaisvaltaisesti.

Brändisuunnittelu prosessina

Kuten minkä tahansa prosessin, myös brändisuunnittelun aloittamiseksi tarvitsemme pohjan, eli ymmärryksen asiakkaan toimialaan, tuotteeseen tai palveluun. Istumme asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää ja keräämme tietoa: kuuntelemme, kyselemme, tulkitsemme mahdolliset ongelmakohdat ja luomme yhteisen ymmärryksen. Pohjan päälle rakennamme suunnitelman, määrittelemme tavoitteet ja mittarit. Ratkaisemme ongelmat, tutustumme kilpailijoihin ja kohderyhmiin, haastamme asiakkaan näkemyksiä ja sovimme prosessin etenemisestä, jonka mukaisesti lähdemme toteuttamaan brändiä.

Toteutuksen aluksi nimeämme tiimin, joka hoitaa brändityön käytännössä; ilmesuunnittelun ja kampanjasuunnitelmat sekä asiakkaan halutessa myös markkinointi- ja myyntistrategian. Ilmeen visualisoiminen on mainostoimiston ydin, jonka osaamme kiitettävästi: näyttävät, tunteita herättävät, puhuttelevat ja informoivat ilmekokonaisuudet ja materiaalit luonnistuvat kaikilta tekijöiltä, eikä sormi mene suuhun vaikka asiakas olisikin ennestään tuntematon. Kuuntelemme asiakasta herkällä korvalla, joten ymmärrämme yrityksen tarpeet alusta saakka. Avoimella yhteistyöllä saamme aikaan vaikuttavaa ja kestävää jälkeä.

Kampanjasuunnittelu

Olemme mainostoimisto, joten on sanomattakin selvää, että teemme myös mainontaa, mutta lisäksi osaamme markkinoida. Ymmärrämme, mikä ero on markkinoinnilla ja mainonnalla, joita näkee usein käytettävän ristiin tai synonyymeinä toisilleen.

Markkinointi on jatkuvaa, suunnitelmallista ja tavoitteisiin tähtäävää mainontaa ja kampanjointia. Vahvan brändin alle on voidaan mitä tahansa kaupallisia toimenpiteitä, kun toimijan, tuotteen tai palvelun päämäärä ja tavoitteet on mietittynä. Hyvin suunniteltu kampanja on parhaillaan rahakone, joka tuottaa euron panostuksella reilusti yli euron tuoton. Kampanjan on vedottava kohderyhmään ja herätettävä ajatuksia. Onnistuneen kampanjan taustalla on selkeä kampanjasuunnitelma, joka muodostuu kohderyhmäanalyysistä, tavoitteista, vaikuttavista sisällöistä, mittareista ja seurannasta. Hyvin suunniteltu kampanja herättää kohderyhmän huomion, lisää asiakkaiden tietoisuutta, piristää myyntiä ja vahvistaa brändin mielikuvaa.

Toteutamme asiakkaan tarpeen mukaan kampanjan osatoteutuksia ja yksittäisiä mainosmateriaalien tuotantoja aina monikanavaisiin kampanjoihin ja laajoihin kampanjakokonaisuuksiin.

Outbound-markkinointi: Outbound-markkinoinnin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja herättää potentiaalisen asiakkaan kiinnostus tuotetta tai palvelua kohtaan. Outbound -markkinointi on usein nopeita tuloksia tavoittelevaa mm. lyhytkestoisia kampanjoita ja suoramarkkinointia, jotka kohdennettaan todennäköiselle kohderyhmälle. Inbound-markkinointia voidaan harvoin aloittaa, ilman outboundin tuomaa volyymia.

Inbound-markkinointi: Inbound-markkinointi on pitkäkestoista ja pyrkimyksenä on saada asiakas tulemaan itse palveluntarjoajan luokse etsiessään tietoa oma-aloitteisesti. Tavoitteena on siis saada asiakas kiinnostumaan yrityksesi tarjonnasta hyvän sisällön avulla ja näin saada lupa lähestyä häntä myös jatkossa. Inbound-markkinointi on juuri kohderyhmälleen oikeaan ostoprosessin vaiheeseen suunnattua, joten hyvä kohderyhmätietoisuus ja asiakaspolun tunnistaminen ovat inbound-markkinoinnin edellytyksiä.

Kampanjan toteutuksessa materiaalien visuaalinen ilme, videot ja kuvat ovat vain puolet sisällöstä. Toinen puoli on vaikuttavat tekstit ja sloganit, jotka kolahtavat kohderyhmään, informoivat tai herättävät ajatuksia. Autamme asiakasta myös tekstin tuotannossa, aina sloganeista kanavakohtaiseen sisällöntuotantoon ja materiaalien tai nettisivujen tekstisisältöihin.

Kampanjasuunnittelu prosessina

Asiakkaalla ei usein ole tietoa siitä, käytettiinkö kampanjoissa rahat tehokkaasti tai tuottiko kampanja tulosta. Siksi aloitamme kampanjasuunnittelun aina tavoitteiden ja mittareiden määrittämisellä. Istumme asiakkaan kanssa alas ja tutustumme yrityksen toimialaan, palveluun tai tuotteeseen: kuuntelemme, kyselemme ja rakennamme yhteistä näkemystä. Yhteisen näkemyksen synnyttyä rakennamme kampanjasuunnitelman ja määrittelemme aikataulut, tavoitteet ja mittarit. Nimeämme tekijät, jotka vastaavat kampanjasta ja määritämme yhdessä asiakkaan kanssa vastuualueet. Kampanjan toteutuksen aikana pidämme silmät ja korvat auki ja tarkkailemme kampanjan kulkua. Kohdennamme uudelleen, päivitämme materiaaleja ja tarkkailemme budjetin käyttöä, jotta kampanja vastaa asiakkaamme tavoitteita. Kampanjan päätyttyä tarkastelemme  asiakkaan kanssa kampanjan onnistumista ja tallennamme kerätyn datan mahdollisten tulevien kampanjoiden pohjaksi.

Aiheeseen liittyvää

Miten kysyt tarjouksen mainostoimistosta?

Tarjouspyynnön laatiminen ei ole rakettitiedettä, mutta seuraavat ohjeet helpottavat sen tekemisessä. Nappaa paras kala koukkuusi! Saamme tarjouspyyntöjä monin eri tavoin ja monista eri kanavista. Pääsääntöisesti ne tulevat sähköpostitse mutta tarjouspyyntö voi tulla myös puhelimitse tai vaikkapa chatin kautta. Kaikki kanavat tai tavat pyytää tarjouksia ovat yhtä hyviä. Tarjouspyynnön tekeminen voi kuitenkin olla hankalaa jos ei ole koskaan asioinut mainostoimiston kanssa…

Lue lisää

Fh Invest Oy

Brändin kirkastamisella valtakunnalliseksi tekijäksi

Toteutimme FH Invest -rakennuttajakonsernille FH Asunnot -brändi- ja ilmeuudistuksen. FH Asuntojen julkaisun myötä koko yhtiön viestintä yhtenäistyi, sillä tuotemerkki kattaa FH Investin sekä FH Rakentajien toiminnan kaikki osa-alueet, aina suunnittelusta rakentamiseen ja asunnon luovutukseen saakka. Brändi- ja ilmeuudistuksen myötä toteutimme lähes kaikki konsernin markkinointimateriaalit uuden ilmeen mukaisiksi.

Lue lisää