Korona, organisaatio ja stadi

,

Groteskin kevään ja kesän muutoksista voi käydä lukemassa alkutiedot täältä. Kun ne ovat hallussa niin ruoditaan vähän, mikä tähän johti ja miksi päädyimme niihin ratkaisuihin, jotka teimme.

Kasvu ja siihen pyrkiminen on ollut Janne ja Samin mukaan tulosta 2016 lähtien tavoiteltava tila. Ennen vuotta 2020 kasvu on tapahtunut hiljakseen ja lähinnä orgaanisesti, varsinainen järjestelmällisyys ja tekemisen meininki on loistanut poissaolollaan. Vuosi 2020 sekoitti pakkaa kuitenkin kohtuullisen hyvin, korona nimittäin. 2020 pakotti meidät tekemään asioita paremmin ja eri tavalla kuin aiemmin. Kehittämään etätyöskentelyn mahdollistavia tapoja ja uusia keinoja palvella uusia sekä vanhoja asiakkaita. Se ohjasi meitä myös olemaan modernimpi yritys, mitä olimme. Koronasta huolimatta 2020 on ollut Groteskin tähän mennessä paras vuosi aivan kaikilla mittareilla. Tuntuu hirveältä sanoa tämä globaalin kriisin keskeltä, mutta se on totuus. Koemme onnistumista Groteskin pinnalla pitämisen suhteen, samalla kehitimme yritystä myös elinvoimaisempaan suuntaan.

Kuitenkin 2021 alkuvuodesta havahduimme omaan osittaiseen tietämättömyyteemme, miten yritystä kehitetään ja miten kasvua skaalataan oikeasti eteenpäin. Aloimme keskustelemaan omistajien kesken (Janne, Sami ja Jyrki), miten saamme järkevää tietotaitoa taloon. Jyrki avasi keskustelun Miksein suuntaan Marjo Niittuaho-Nastolinin kanssa ja Marjo osoitti jälleen kerran auliisti suuntaa. Marjon kautta saimme kontaktin Lauri Mertaojaan, hallitusammattilaiseen. Laurin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta muotoutui Groteskille oikea hallitus. Hallitus on aiemmin ollut lähinnä PRH:n rekistereissä ja nimellisesti olemassa. Laurin myötä olemme aloittaneet järjestelmällisen hallitustyöskentelyn yrityksen kehittämiseksi. Hän on myös Groteskin täysimääräinen hallituksen jäsen. Laurin kanssa työskentely on lähtenyt erinomaisesti liikkeelle, ymmärrämme paremmin sitä, mitä emme tiedä ja olemme pystyneet muodostamaan selkeämmän kuvan siitä, mihin Groteskia tullaan kehittämään.

Mihin me ollaan menossa? Stadiin, mutta Mikkelistä emme ole lähdössä mihinkään. Tarkoituksena on saada isompaa jalansijaa pääkaupunkiseudun asiakkaista ja olla yksi varteenotettava toimija tällä alueella. Meiltä saa ihan yhtä hyvää palvelua kuin muilta pk-seudun toimijoilta, hinta tosin saattaa olla aavistuksen huokeampi. Pk-seudun valloitusta vahingossa tukee Jannen (ja puolison) päätös muuttaa Porvooseen. Porvoo on osa pk-seutua ja liikkuminen ydin Helsinkiin on helppoa, joten tapaamiset tällä alueella ainakin helpottuivat merkittävästi.

Miksi Jannesta tuli toimitusjohtaja? Me olemme uskoneet litteään organisaatioon, mutta valitettavasti täydellisen litteä malli osoittautui mahdottomaksi työntekijämäärän kasvaessa. Litteä organisaatio ei tarjoa riittävästi tukea työntekijöille ja töiden organisoinnille. Olemme pitkään puhuneet ulkopuolisesta toimitusjohtajasta mutta tässä ajanhetkessä Groteskin rahalliset resurssit eivät siihen kuitenkaan riitä. Päädyimme toiseksi parhaaseen ratkaisuun jossa uudelleen organisoimme nykyiset resurssit siten, että ne tulevat hyödynnetyksi paremmin. Avasimme ensimmäistä kertaa muita johtajatitteleitä tj:n lisäksi ja perustimme johtoryhmän. Näiden tarkoituksena ei ole kasvattaa norsunluutornin kokoa vaan tehdä meistä uskottavampi, paremmin organisoituneempi ja toimivampi yritys. Johtoryhmän jäsenet ovat toimitusjohtaja, teknologiajohtaja, luova johtaja sekä projektipäällikkö. Kullakin on tämän myötä selkeämpi toimenkuva ja oma tontti josta vastataan. Esimerkiksi Jyrki toimi aiemmin toimitusjohtajana, sekä luovana johtajana. Tasapainoilu kahden pallin välillä osoittautui välillä haastavaksi, sillä myös työmäärä kasvoi melkoisesti. Toinen rooli jäi selkeästi toiseksi. Tekngologiajohtajaa meillä ei aiemmin ollut, tai oli, Janne ja Sami oli sitä yhdessä. On kaikin puolin järkevämpää, että yksi henkilö vastaa teknologiasta ja sen kehittämisestä ilman outoa kommunistista yhdessä tekemistä. Tämä ei poista Jannen mahdollisuutta konsultoida Samia ja digipuolen tiimiä. Sami on se joka on enemmän tietoinen Digitaalisista ratkaisuista ja sen prosesseista joten oli luonnollista, että hän saa kyseisen tiimin vedettäväksi. Janne on koko Groteskissa mukana olon aikana ollut vastuussa yrityksen taloudesta ja tämän lisäksi on hyvä vähän kaikessa mutta ei täydellinen missään, joten suojatyöpaikaksi siunaantui toimitusjohtajan homma.

Toivottavasti tämä kaikki näkyy ulospäin entistä parempana mainostoimistona ja erityisesti parantuneena palveluna ja työn laatuna.